Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

komandos [2006/07/26 23:43] (esamas)
Linija 1: Linija 1:
 +====== Chanserv komandos ======
 +== Kanalo registravimas ==
 +/msg chanserv register #kanalas Jūsų_slaptažodis kanalo_aprašymas
 +== Kanalo išregistravimas ==
 +/msg chanserv drop #kanalas
 +
 +== Identifikavimasis ==
 +  * Įsiloginus į kanalą gaunamos FOUNDER [sąvininko] teisės
 +/msg chanserv identify #kanalas kanalo_slaptažodis
 +
 +===== Komanda SET =====
 +== FOUNDER - kanalo kūrėjas ==
 +  * Pakeičia kanalo FOUNDER [sąvininką] kitu
 +/msg chanserv set #kanalas founder nickas
 +
 +== SUCCESSOR – antras savininkas ==
 +  * Jis FOUNDER [sąvininko] teises gauna tik tada, kai išsiregistruoja FOUNDER [sąvininko] nikas ar pan.
 +/msg chanserv set #kanalas successor nickas
 +
 +== PASSWORD – kanalo slaptažodis ==
 +/msg chanserv set #kanalas password naujas_slaptažodis
 +== DESCRIPTION – kanalo paskirtis ==
 +/msg chanserv set #kanalas desc kanalo_paskirtis
 +
 +== URL – kanalo www adresas ==
 +/msg chanserv set #kanalas url www_adresas
 +== EMAIL – kanalo el.paštas ==
 +/msg chanserv set #kanalas email el_pašto_adresas
 +== ENTRYMSG – kanalo pasisveikinimas ==
 +/msg chanserv set #kanalas entrymsg žinutė
 +
 +== BANTYPE – nustato baninimo tipą ==
 +  * Tokie tipai veiks baninant per "​ChanServ"​ arba "!kb nick"
 +/msg chanserv set #kanalas bantype {0|1|2|3}
 +  * 0: bano tipas *!user@host
 +  * 1: bano tipas *!*user@host
 +  * 2: bano tipas *!*@host
 +  * 3: bano tipas *!*user@*.domain
 +
 +== MLOCK – kanalo modų užrakinimas ==
 +/msg chanserv set #kanalas mlock  kanalo_modai
 +  * SET #kanalas MLOCK +nt-iklps (įjungti "​n"​ ir "​t",​ išjungti "​i,​k,​l,​p,​s",​ "​m"​ laisvai pasirenkamas)
 +  * SET #kanalas MLOCK +knst-ilmp mano_raktas (įjungti "​k,​n,​s,​t",​ išjungti "​i,​l,​m,​p",​ nustatytas kanalo raktas)
 +  * SET #kanalas MLOCK + (visi režimai laisvai pasirenkami)
 +
 +  * c - neleidžia kanale naudoti mIRC spalvų
 +  * i - be pakvietimo (INVITE) neįmanoma įeiti į kanalą
 +  * m - kanale gali rašyti tik operatorių (+o) ir balso teisę (+v) turintys nikai
 +  * n - nikai nesantis kanale negali rašyti į kanalą
 +  * p - privatus kanalas: Jūsų kanalo nerodys kanalų sąraše (/LIST)
 +  * s - slaptas kanalas: Jūsų kanalas nebus rodomas nei kanalų sąraše, nei niko informacijoje (/WHOIS)
 +  * t - tik kanalo operatoriai (+o) gali keisti kanalo temą (TOPIC)
 +  * k - raktas - prisijungimui prie kanalo reikalingas kanalo raktas
 +  * l - limitas - ribotas kanalo lankytojų skaičius. Norint nuimti šį modą nebūtina nurodyti skaičių
 +  * R - neregistruoti nikai negali įeiti į kanalą, o jei buvo kanale iki uždedant +R, negalės rašyti kanale
 +  * M - neregistruotiems nikams neleidžiama kalbėti kanale, tačiau į kanalą jie gali įeiti
 +  * r - šį modą gali keisti tik servisai, jis parodo ar kanalas yra registruotas ar ne
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +== KEEPTOPIC – kanalo topiko laikymas ==
 +/msg chanserv set #kanalas keeptopic {on|off}
 +
 +== OPNOTICE - Op ir Deop pranešimai ==
 +  * Rasys "​Notice"​ kada bus panaudotas "/cs op #​kanalas"​ ar "!op kanalas";​ "/cs op #kanalas nick" ar "!op nick"
 +/msg chanserv set #kanalas opnotice {on|off}
 +
 +== PEACE – kanalo taikos rėžimas ==
 +/msg chanserv set #kanalas peace {on|off}
 +== PRIVATE – kanalo privatumo nustatymas (nebus rodomas /list sąraše) ==
 +/msg chanserv set #kanalas private {on|off}
 +== RESTRICTED – jei on tai į kanalą galės įeiti tik useriai ==
 +/msg chanserv set #kanalas restricted {on|off}
 +
 +== SECURE – kanalo saugumas, tik registruoti ir identifikuoti nikai gales gauti opa ==
 +/msg chanserv set #kanalas secure {on|off}
 +== SECUREOPS – kanale opa gales turėti tik esantys access sąraše ==
 +/msg chanserv set #kanalas secureops {on|off}
 +== SECUREFOUNDER – jeigu on tik autorizavesis founderis galės atlik pagrindinius pakeitimus ==
 +/msg chanserv set #kanalas securefounder {on|off}
 +
 +== SIGNKICK - Jei on rodys kas "​kickina"​ per "​ChanServ"​ ==
 +/msg chanserv set #kanalas signkick {on|off}
 +
 +== TOPICLOCK – kanalo topiko užrakinimas ==
 +/msg chanserv set #kanalas topiclock {on|off}
 +
 +== XOP – xOP kanalo režimas ==
 +  * Tai žymiai paprastesnė kanalo "​uzerių"​ sistema
 +/msg chanserv set #kanalas xop {on|off}
 +
 +===== Komanda AOP, SOP, VOP =====
 +== AOP – komanda redaguojanti AOP sąrašą (level 5) ==
 +  * Žmogui įėjus į kanalą visada duoda "​@"​ , jis gali kitiems dėti "​VOP"​ autovoice
 +/msg chanserv aop #kanalas {add|del|clear|list} nickas
 +
 +== SOP – komanda redaguojanti SOP sąrašą (level 10) ==
 +  * Žmogus, įėjęs į kanalą, visada gauna "​@"​ ir gali kanale dėti kitems "​AOP"​ ar "​VOP"​
 +/msg chanserv sop #kanalas {add|del|clear|list} nickas
 +
 +== VOP – komanda redaguojanti VOP sąrašą (level 3) ==
 +/msg chanserv vop #kanalas {add|del|clear|list} nickas
 +
 +===== Komanda LEVELS =====
 +  * komanda nustatanti, koks access lygis reikalingas konkrečiai komandai atlikti
 +  * /msg chanserv levels #kanalas SET komanda lygis - lygių nustatymui
 +  * /msg chanserv levels #kanalas DIS komanda - komandos panaikinimas
 +  * /msg chanserv levels #kanalas LIST - nustatymų peržiūrėjimas
 +  * /msg chanserv levels #kanalas RESET - atstato visus nustatymus į pradinę būsieną ​
 +
 +== AUTODEOP – automatinis op nuėminas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set autodeop lygis
 +== AUTOOP – automatinis op uždėjimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set autoop lygis
 +== AutoVoice – automatinis voice ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set autovoice lygis
 +== NOJOIN – draudimas įeiti į kanalą ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set nojoin lygis
 +
 +== SIGNKICK - pasirašyti kick ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set signkick lygis
 +== ACC-LIST – Access list peržiūrėjimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set acc-list lygis
 +== ACC-CHANGE – access list keitimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set acc-change lygis
 +== AKICK – automatinis išspyrimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set akick lygis
 +== SET – nustatymų keitimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set set lygis
 +== BAN – ban uždėjimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set ban lygis
 +== BANME – savęs baninimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set banme lygis
 +== CLEAR – Clear komandos vykdymas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set clear lygis
 +
 +== GETKEY – kanalo rakto gavimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set getkey lygis
 +== INFO – informacijos apie kanalą gavimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set info lygis
 +== KICK - išspyrimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set kick lygis
 +== KICKME – svęs išspyrimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set kickme lygis
 +== INVITE – pakvietimas į kanalą ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set invite lygis
 +== OPDEOP – op davimas ir atėmimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set opdeop lygis
 +== OPDEOPME – op davimas ir atėmimas sau ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set opdeopme lygis
 +== TOPIC – topiko keitimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set topic lygis
 +== UNBAN – ban nuėmimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set unban lygis
 +== VOICE – voice davimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set voice lygis
 +== VOICEME – voice davimas sau ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set voiceme lygis
 +== MEMO - žinutės palikimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set memo lygis
 +== ASSIGN - paskyrimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set assign lygis
 +
 +== BADWORDS - neleistinų žodžių sąrašas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set badwords lygis
 +== FANTASIA ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set fantasia lygis
 +== GREET - pasveikinimas ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set greet lygis
 +== NOKICK ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set nokick lygis
 +
 +== SAY – kalbėjimas kanale ==
 +/msg chanserv levels #kanalas set say lygis
 +
 +===== Komanda AKICK =====
 +  * automatinis išspyrimas iš kanalo ​
 +
 +== ADD - įtraukimas į sąrašą ==
 +/msg chanserv akick #kanalas add nick|mask priežastis
 +
 +== STICK - nuolatinis AKICK ==
 +/msg chanserv akick #kanalas stick nick|mask
 +== UNSTICK - nuolatinio AKICK panaikinimas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas unstick nick|mask
 +== DEL - ištrynimas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas del nick|mask
 +== LIST - sąrašas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas list
 +== VIEW - peržiūrėjimas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas view nick|mask
 +== ENFORCE - vykdymas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas enforce
 +
 +== CLEAR – sąrašo išvalymas ==
 +/msg chanserv akick #kanalas clear
 +===== Komanda GETKEY =====
 +  * Kanalo rakto gavimas
 +/msg chanserv getkey #kanalas
 +===== Komanda INFO =====
 +  * informacijos apie kanalą gavimas
 +/msg chanserv info #kanalas all
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Nickserv komandos ======
 +===== Komanda REGISTER =====
 +  * Nicko (slapyvardžio) registravimas
 +/msg NickServ REGISTER slaptažodis el-paštas[Būtinai tikras]
 +===== Komanda IDENTIFY =====
 +  * Prisijungus prie IRC nicko (slapyvardžio) identifikavimas
 +/msg NickServ IDENTIFY slaptažodis
 +
 +===== Komanda GROUP =====
 +  * Kelių nikų (slapyvardžių) apjungimas i vieną grupę
 +/msg NickServ GROUP Nikas_prie_kurio_grupuositės To_niko_slaptažodis ​
 +===== Komanda ACCESS =====
 +  * Modifikuoti maskių sąrašą, kurios gali naudotis nicku
 +== ADD - pridėti maskę ==
 +/msg NickServ ACCESS ADD maskė
 +== DEL - ištrinti maskę ==
 +/msg NickServ ACCESS DEL maskė
 +
 +== LIST - peržiūrėti maskių sąrašą ==
 +/msg NickServ ACCESS LIST
 +===== Komanda SET =====
 +  * Konfiguruoti Nicko parametrus
 +
 +== DISPLAY - Nikų grupės atvaizdavimas ==
 +  * Nustato kaip servisai rodys tavo nikų grupę (kuris nikas bus rodomas kaip pagrindinis)
 +/msg NickServ SET DISPLAY naujas_atvaizdavimas (nikas grupėje)
 +== PASSWORD - keisti nicko slaptažodį ==
 +/msg NickServ SET PASSWORD naujas_slaptažodis
 +
 +== LANGUAGE - nustatyti kalbą, kuria servisai bendraus su tavim ==
 +/msg NickServ SET LANGUAGE kalbos_numeris
 +  - Anglų
 +  - Prancūzų
 +  - Vokiečių
 +  - Italų
 +  - Portugalų
 +  - Ispanų
 +  - Turkų
 +  - Katalonų
 +  - Graikų
 +  - Olandų
 +  - Rusų
 +== URL - nustatyti nicko savininko web sitą ==
 +/msg NickServ SET URL web_adresas
 +== EMAIL - nustatyti nicko savininko el.paštą ==
 +/msg NickServ SET EMAIL el_pašto_adresas
 +== ICQ - nustatyti nicko savininko ICQ numerį ==
 +/msg NickServ SET ICQ icq_numeris
 +== GREET - Nustatyti pasveikinimą ==
 +/msg NickServ SET GREET pasveikinimas
 +
 +== KILL - automatine nicko apsauga ==
 +Kada "​kill"​ apsauga yra įjungta jūsų niką pakeis į sveciasXXX per tam tikrą laiką
 +  * /msg NickServ SET KILL ON (60s)
 +  * /msg NickServ SET KILL QUICK (20s)
 +  * /msg NickServ SET KILL IMMED (0s uždraustas)
 +  * /msg NickServ SET KILL OFF (nebus keičiamas)
 +== SECURE - nicko apsaugą ==
 +  * Kai įjungta asmuo, kurio maskė yra nicko maskių sąraše, galės nesiidentifikuoti,​ jam nebus pakeistas nickas
 +/msg NickServ SET SECURE {on|off}
 +
 +== PRIVATE - Nicko nerodymas sąraše ==
 +  * Nustatyti nicko rodymą ar nerodymą nickų sąraše (/msg nickserv list)
 +/msg NickServ SET PRIVATE {on|off}
 +== HIDE - informacijos apie nicką slėpimas ==
 +  * /msg NickServ SET HIDE EMAIL {on|off} - slėpti el.paštą
 +  * /msg NickServ SET HIDE USERMAKS {on|off} - slėpti paskutinio prisijungimo informaciją
 +  * /msg NickServ SET HIDE QUIT {on|off} - slepti paskutinio atsijungimo informaciją
 +
 +== MSG - nustato servisų pranešimų būdą ==
 +  * Nustatyti servisų bendravimo su nicko vartotoju būdą. Jeigu ON, tai servisai jums rašys MESSAGES, jei OFF, jums rašys NOTICES
 +/msg NickServ SET MSG {on|off}
 +===== Komanda DROP =====
 +  * Išregistruoti nicką
 +/msg NickServ DROP
 +===== Komanda RECOVER =====
 +  * Kilinti kitus vartotojus sedinčius su jūsų nicku
 +/msg NickServ RECOVER nickas slaptažodis
 +===== Komanda RELEASE =====
 +  * Pasiimti iš NickServ savo nicką (Po komandos RECOVER jus nicka maždaug ~1min pasiima "​NickServ"​ jei nonorite laukti naudojate komandą RELEASE)
 +/msg NickServ RELEASE nickas slaptažodis
 +
 +===== Komanda SENDPASS =====
 +  * Pamiršto nicko slaptažodžio atsiuntimas į el.paštą nurodytą nicko registravimo metu
 +/msg NickServ SENDPASS nickas
 +  * Šiuo metu, šią komandą gali atlikti tik IRC operatorius,​ taigi nukeikite į kanalą #sendpass ir paprašykite,​ kad jum atsiųstų
 +
 +===== Komanda GHOST =====
 +  * Atjungia jūsų nick`ą nuo IRC, jei jis yra "​pakibęs"​ ar jei yra išjungta "​KILL"​ apsauga ir jį kas nors naudoja
 +/msg NickServ GHOST nikas slaptažodis ​
 +===== Komanda ALIST =====
 +  * Parodo jūsų turimų uzerių, sąrašą
 +/msg NickServ ALIST 
 +===== Komanda GLIST =====
 +  * Parodo jūsų niko grupės sąrašą
 +/msg NickServ GLIST 
 +===== Komanda INFO =====
 +  * Parodo informaciją apie niką
 +/msg NickServ INFO nikas ALL 
 +
 +===== Komanda LIST =====
 +  * Parodo registruotus nikus kurie jungiasi iš tos pat maskės, jei nėra užsdėtas "​PRIVATE ON"
 +/msg NickServ list maskė
 +===== Komanda LOGOUT =====
 +  * Išlogina niką, nuima +r moda, jūsų nikas tampa kaip neidentifikuotas
 +/msg NickServ LOGOUT ​
 +===== Komanda STATUS =====
 +/msg NickServ STATUS nikas
 +  * 0 - niko nėra IRC arba nikas neregistruotas
 +  * 1 - nikas nėra identifikuotas
 +  * 2 - nikas atpažintas pagal NickServ ACCESS sąrašą ​
 +  * 3 - nikas atpažintas pagal slaptažodį (NickServ IDENTIFY)
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Botserv komandos ======
 +===== Komanda BOTLIST =====
 +  * Šiuo metu egzistuojančių botų sąrašas
 +/msg BotServ BOTLIST
 +
 +===== Komanda ASSIGN =====
 +  * Boto kvietimas į kanalą
 +/msg BotServ ASSIGN #kanalas boto_nickas
 +
 +===== Komanda SET =====
 +  * Boto parametrų konfiguravimas
 +
 +== DONTKICKOPS ==
 +  * Saugo asmenis, kurie turi op'us. Jeigu įjungtas, nebus leidžiama išspirti asmens su op'u
 +/msg BotServ SET #​kanalas ​ DONTKICKOPS {on|off}
 +
 +== DONTKICKVOICES ==
 +  * Saugo asmenis, kurie turi voice'​us. Jeigu įjungtas, nebus leidžiama išspirti asmens su voice'​u
 +/msg BotServ SET #​kanalas ​ DONTKICKVOICES {on|off}
 +
 +== GREET ==
 +  * Įjungti ar išjungti kanale žmonių pasveikinimą
 +/msg BotServ SET #​kanalas ​ GREET {on|off}
 +== FANTASY ==
 +  * Įjungti ar išjungti komandų rašomų kanale veikimą (!op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, !seen)
 +/msg BotServ SET #​kanalas ​ FANTASY {on|off}
 +
 +== SYMBIOSIS ==
 +  * Nustatyti, kad botas atliktu visas komandas kurias atlieka ChanServ
 +/msg BotServ SET #​kanalas ​ SYMBIOSIS {on|off}
 +
 +===== Komanda KICK =====
 +== BOLDS ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones rašančius paryškintą tekstą (Bold)
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ BOLDS {on|off} ttb*
 +
 +== BADWORDS ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones rašančius žodžius esančius blogųjų žodžių sąraše
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ BADWORDS {on|off} ttb*
 +== CAPS ==
 +
 +  * Išmesti iš kanalo žmones kalba įsijungę CAPS LOCK
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ CAPS {on|off} ttb* raidžių_skaičius ​ didžiujų_raidžių_procentas
 +== COLORS ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones, kurie kalba su spalvomis
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ COLORS {on|off} ttb*
 +== FLOOD ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones, kurie floodina
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ FLOOD {on|off} ttb* linijos sekundės
 +
 +== REPEAT ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones, kurie kartoja tą patį tekstą
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ REPEAT {on|off} ttb* pasikartojimų_skaičius
 +== REVERSES ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones, kurie rašo atvirkščiom spalvom (juodam fone, baltom raidėm)
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ REVERSES {on|off} ttb*
 +== UNDERLINES ==
 +  * Išmesti iš kanalo žmones, kurie rašo pabraukdami tekstą
 +/msg BotServ KICK #​kanalas ​ UNDERLINES {on|off} ttb*
 +----
 +  * ttb* - skaičius po kelių KICK uždėti BAN
 +
 +===== Komanda BADWORDS =====
 +  * Nustato kanale nevartotinų žodžių sąrašą
 +== ADD - įtraukimas į sąrašą ==
 +/msg BotServ BADWORDS #kanalas ADD žodis "​start"​ "​single"​ "​end" ​
 +  * Įrašomas blogas žodis, jei komandą baigsite "​start",​ tuomet botas reaguos į žodžio pradžią Pvz: http://​* ​
 +  * Jei komandą baigsite "​single"​ - botas reaguos butent į tą žodį ir tik tokioje formoje
 +  * Jei komandą baigsite "​end"​ - botas reaguos į žodžio pabaigą Pvz: *.com 
 +== DEL - trinimas ==
 +/msg BotServ BADWORDS #kanalas DEL {žodis | yrašo numeris}
 +== CLEAR - viso sąrašo išvalymas ==
 +/msg BotServ BADWORDS #kanalas CLEAR
 +== LIST - sąrašo peržiūrėjimas ==
 +/msg BotServ BADWORDS #kanalas LIST
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Komanda ACT =====
 +  * Šnekėjimas per botą, tačiau botas žinutę rašo "/​me"​ pavidalu
 +/msg BotServ ACT #kanalas tekstas ​
 +
 +
 +===== Komanda SAY =====
 +  * Šnekėjimas per botą kanale
 +/msg BotServ SAY #kanalas tekstas ​
 +
 +
 +===== Komanda INFO =====
 +  * Parodo informaciją apie botą
 +/msg BotServ INFO Boto_vardas ​
 +  * Parodo boto nustatymus kanale
 +/msg BotServ INFO #​kanalas ​
 +
 +
 +
 +===== Komanda UNASSIGN =====
 +  * Išveda botą iš kanalo ​
 +/msg BotServ UNASSIGN #kanalas Boto_vardas ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== Memoserv komandos ======
 +===== Komanda SEND =====
 +  * Žinutės siuntimas žmogui
 +/msg MemoServ SEND nick žinutės_tekstas
 +  * Žinutės siuntimas kanalui
 +/msg MemoServ SEND #kanalas žinutės_tekstas
 +
 +===== Komanda CANCEL =====
 +  * Paskutinės išsiųstos žinutės atšaukimas
 +/msg MemoServ CANCEL {nick'​as | #kanalas}
 +
 +===== Komanda LIST =====
 +  * Gautų žinučių sąrašo peržiūra
 +/msg MemoServ LIST
 +  * Peržiūrėti tik naujas žinutes
 +/msg MemoServ LIST new
 +===== Komanda READ =====
 +  * Peržiūrėti žinutės turinį
 +/msg MemoServ READ {žinutės_numeris | last | new}
 +===== Komanda DEL =====
 +  * Ištrinti žinutės
 +/msg MemoServ DEL {žinutės_numeris | last | all}
 +===== Komanda SET =====
 +== Notify - pranešimas apie naujas žinutes ==
 +/msg MemoServ SET notify {on | logon | new | off}
 +  * on - praneš tuomet kai Jūs prisijungsite,​ nusiimsite "/​away"​ arba kai gausite žinutę
 +  * logon - praneš tik kai prisijungsite arba kai nusiimsite "/​away"​
 +  * new - praneš kai gausite naują žinutę
 +  * off - nepranešinės apie žinutes
 +
 +== Limit - žinučių limitas ==
 +/msg MemoServ SET limit [#kanalas] skaičius
 +  * maksimalus žinučių limitas - 20
 +===== Komanda INFO =====
 +  * Informacija
 +/msg MemoServ INFO [#kanalas]
 +
 +===== Komanda STAFF =====
 +  * Žinutės siuntimas visiems IRCop'​ams kurie turi "​Services Oper" ar "​Services Admin" statusą
 +/msg MemoServ STAFF žinutės_tekstas
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
komandos.txt · Keista: 2006/07/26 23:43 (redaguoti papildomomis priemonėmis)